Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
KRIVULJA UČENJA OPERACIJE MRENE METODOM FAKOEMULZIFIKACIJE SPECIJALIZANATA NA KLINICI ZA OFTALMOLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE

Lacmanović Lončar, Valentina; Tadić, Rašeljka; Dujmović, Lana; Knežević, Lana; Koluder, Ana; Vidović, Marta; Krolo, Iva; Kaurić, Željko; Gašpar Mitrečić, Vanda; Petric Vicković, Ivanka; Iveković, Renata; Vatavuk, Zoran (2016)