Professional paper - Review paper
Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije

Vukadinović, Marija-Vesna (1985)