KRIVULJA UČENJA OPERACIJE MRENE METODOM FAKOEMULZIFIKACIJE SPECIJALIZANATA NA KLINICI ZA OFTALMOLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE
KRIVULJA UČENJA OPERACIJE MRENE METODOM FAKOEMULZIFIKACIJE SPECIJALIZANATA NA KLINICI ZA OFTALMOLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE
Lacmanović Lončar Valentina
Tadić Rašeljka
Dujmović Lana
Knežević Lana
Koluder Ana
Vidović Marta
Krolo Iva
Kaurić Željko
Gašpar Mitrečić Vanda
Petric Vicković Ivanka
Iveković Renata
Vatavuk Zoran