Stručni rad - Pregledni rad
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Gračanin, Franjo (1985)