Što je digitalni repozitorij?

Digitalni repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika.

U Repozitorij se mogu pohranjivati znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, poglavlja u knjigama, knjige, zbornici radova, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa uz uvjet poštivanja autorskih i licencnih prava.

Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka.

 

Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija.

 

Autori imaju opciju samostalnog pohranjivanja radova u repozitorij, a administrator repozitorija provodi validaciju i eventualnu nadopunu nepotpunih metapodatkovnih zapisa.

 

Za sva pitanja te informacije o mogućnostima pohranjivanja radova obratite se u Središnju knjižnicu KBC Sestre milosrdnice ili na kontakt.