Stručni rad - Pregledni rad
Klinika za ženske bolesti i porodiljstvo

Pavleković, Ivan; Rogić, Davor; Grubišić, Goran (1985)