Stručni rad - Pregledni rad
Medicinske sestre u Kliničkoj bolnici "Dr. M. Stojanović"

Jović, Hilda; Lang, Branko; Pišpek, Ankica (1985)