Kirac, Iva, Mužina Mišić, Dubravka, Penavić, Ivan, Pedišić, Ivo, Žigman, Tamara, Lesar, Miroslav, Stanec, Mladen, Vrdoljak, Danko Velimir
Kirurško liječenje raka debelog crijeva : vodič za pacijente
Kirac, Iva, Barbarić, Jelena, Kovačević-Vlahov, Marija, Kirac, Petar, Stanec, Mladen, Vrdoljak, Danko Velimir
Kirurško liječenje raka dojke KBC Sestre milosrdnice : vodič za pacijente
Kirac, Iva, Penavić, Ivan, Tomašić, Vedran, Vrdoljak, Borna, Šekerija, Mario, Štefančić, Ljilja, Solak, Meliha, Bolanča, Karolina, Pedišić, Ivo, Žigman, Tamara
Kirurško liječenje raka želuca : vodič za pacijente
Šitum, Mirna, Barbarić, Jelena, Vurnek, Maja, Kirac, Iva, Stanec, Mladen, Vrdoljak, Danko Velimir
Liječenje melanoma : vodič za pacijente
Puljiz, Mario, Danolić, Damir, Alvir, Ilija, Mamić, Ivica
Rak vrata maternice : vodič za pacijente
Eljuga, Domagoj, Stanec, Mladen, Zore, Zvonimir, Milas, Ivan, Roth, Andrej, Orešić, Tomislav, Gulan, Mirko, Guteša, Ilija, Vrdoljak, Danko Velimir
Rekonstrukcijska kirurgija dojke : vodič za pacijentice
Jajić, Ivo
Život s reumatologijom: knjiga uputa i savjeta svima onima koji se žele baviti reumatologijom, granom medicine koja sve više osvaja svijet