Kirac, Iva, Mužina Mišić, Dubravka, Penavić, Ivan, Pedišić, Ivo, Žigman, Tamara, Lesar, Miroslav, Stanec, Mladen, Vrdoljak, Danko Velimir
Kirurško liječenje raka debelog crijeva : vodič za pacijente
Kirac, Iva, Barbarić, Jelena, Kovačević-Vlahov, Marija, Kirac, Petar, Stanec, Mladen, Vrdoljak, Danko Velimir
Kirurško liječenje raka dojke KBC Sestre milosrdnice : vodič za pacijente
Jajić, Ivo
Život s reumatologijom: knjiga uputa i savjeta svima onima koji se žele baviti reumatologijom, granom medicine koja sve više osvaja svijet