Stručni rad - Pregledni rad
Kirurška klinika

Mlinarić, Ivo; Kovač, Damir (1985)