Stručni rad - Pregledni rad
Klinika za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti

Hudolin, Vladimir (1985)